Mechanizmy uzależnienia

Mechanizmy uzależnienia

Osobowość każdego z nas posiada naturalne mechanizmy obronne. Mechanizmy te pomagają nam w radzeniu sobie z trudnościami, wynikającymi z życia codziennego, nagłych i trudnych wydarzeń, ale również wewnętrznych dylematów czy konfliktów. Przykład pierwszy: Matka, która...
Grupa motywacyjna w terapii uzaleznień

Grupa motywacyjna w terapii uzaleznień

Spotkania przeznaczone dla osób, które zaczynają dostrzegać swój problem z uzależnieniem, jednak nie są przekonani, że chcą rozpocząć terapię. Spotkania są również adresowane do osób, które chcą sprawdzić, czy mają problem z uzależnieniem w bezpiecznych i komfortowych...
Terapia uzależnień, terapia dla osób współuzależnionych oraz terapia dla osób dotkniętych syndromem DDA- bez tajemnic, czyli o tym jak pomagam osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Terapia uzależnień, terapia dla osób współuzależnionych oraz terapia dla osób dotkniętych syndromem DDA- bez tajemnic, czyli o tym jak pomagam osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Uzależnienie nie jest chorobą jednostki, a całego systemu rodzinnego, polega na zaburzonym rozumieniu rzeczywistości oraz własnej osoby, poprzez używanie tzw. mechanizmów uzależnienia dlatego też najbardziej skuteczną metodą pracy z osobami uzależnionymi jest praca w...
Fazy rozwoju choroby alkoholowej

Fazy rozwoju choroby alkoholowej

Uzależnienie od substancji psychoaktywnej to choroba postępująca, przewlekła i śmiertelna. Z trudności wychodzenia z nałogu oraz z przykrych konsekwencji większość osób zdaje sobie sprawę. Niestety wciąż za mało koncentrujemy się na aspekcie postępowania choroby,...
Poradnik dla rodzin osób uzależnionych.

Poradnik dla rodzin osób uzależnionych.

Co dzieje się z rodziną osoby uzależnionej od alkoholu? Rodzina stara się przystosować do różnych sytuacji tworzonych przez osobę pijącą. Żona, mąż, bliscy osoby pijącej najczęściej podejmują próby powstrzymywania jej od picia. Gdy alkoholik traci kontrolę, inne osoby...
Psychologia

Psychologia

Czym jest psychologia? Czym się zajmuje? Psychologia jest nauką, która analizuje i bada zachowanie człowieka po to, by je lepiej rozumieć, by promować zachowania dojrzałe oraz by – w razie potrzeby – modyfikować zachowania niedojrzałe czy zaburzone. Psychologia staje...