Profesjonalna pomoc i wsparcie


Razem znajdziemy rozwiązanie każdego problemu!

Stres jest przyczyną większości chorób współczesnego świata. Rozmowa może Ci pomóc. 

Nazywam się

Konrad Czarnecki

jestem psychologiem, prowadzę kursy, szkolenia oraz rozmowy indywidualne. 

Na co dzień pracuje jako psycholog, zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne z kompetencji miękkich tj. nauka asertywności, radzenia sobie z agresją, wyrażania emocji, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem. Jest doradcą zawodowym, zajmuje się poradnictwem oraz prowadzi warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Jest trenerem ICT. Posiada doświadczenie pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień funkcjonującego w ramach kontraktu z NFZ, w koncepcji behawioralno-poznawczej, pod ciągłą superwizją. Realizuje zadania w ramach projektów z Funduszy Europejskich w zakresie szkoleń, warsztatów, kursów oraz doradctwa. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.
Uzyskał dyplom pierwszego stopnia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna w katedrze nauk społecznych WSH w Radomiu, dyplom drugiego stopnia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczno- sądowa w katedrze nauk społecznych WSH w Radomiu w trakcie, szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest również uczestnikiem i prelegentem konferencji „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice” organizowanej w Wydziale Nauk Społecznych WSH w Radomiu z tematem pracy: „Poczucie koherencji u osób uzależnionych po terapii własnej”. Obecnie w trakcie szkolenia Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą LifeProgres.

Profesjonalizm

Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia, wychowawca ośrodka leczenia uzależnień, trener zajęć grupowych.

Doświadczenie

Setki godzin przeprowadzonych zajęć grupowych z kompetencji miękkich, zawodowych, rozmów indywidualnych oraz pracy w wolontariacie.

Zrozumienie

Trzy lata psychoterapii pogłębionej w nurcie Gestalt, ponad trzysta godzin własnej pracy pogłębiającej świadomość siebie. 

English English Polish Polish