Terapeuta uzależnień
Psycholog

Konrad Mateusz Czarnecki

Indywidualna terapia dla osób uzależnionych

Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, internetu, seksu, zakupów.

Grupowa terapia dla osób uzależnionych

Szkolenia i warsztaty z profilaktyki uzależnień, terapia grupowa dla osób uzależnionych, grupy wsparcia.

Terapeuta uzależnień, psycholog

Konrad Mateusz Czarnecki

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień, funkcjonującym w ramach kontraktu z NFZ, w prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień. Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym, w stałym kontakcie z superwizorem. Na co dzień pracuję również jako psycholog, zajmuję się poradnictwem psychologicznym, prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji miękkich, uczę asertywności, radzenia sobie z agresją, wyrażania emocji, autoprezentacji oraz radzenie sobie ze stresem. Prowadzę zajęcia z elementami ARTu (“Trening Kontroli Złości”) oraz programu 13 kroków (“Myślenie oparte na miłości”).

Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Posiadam rekomendacje
Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Terapia uzależnień

Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA/DDD, doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, osobami chcącymi poprawić jakość swojego życia. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową. Organizuję liczne warsztaty pracy z emocjami.

Doświadczenie

Setki godzin przeprowadzonych zajęć grupowych z zakresu kompetencji miękkich, zawodowych, rozmów indywidualnych oraz pracy w wolontariacie. 

Mam za sobą trzy lata pogłębionej psychoterapii  w nurcie Gestalt, ponad trzysta godzin własnej pracy rozwijającej świadomość siebie. 

Profesjonalizm i dyskrecja

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Terapeuty, zatwierdzonym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przestrzegam zasad dyskrecji i anonimowości. Posiadam domenę internetową, pocztę mailową na niezależnym szyfrowanym serwerze.

Jak zacząć swoją terapię?

w

Zadzwoń lub napisz do mnie

To najlepszy prezent, jaki możesz podarować nie tylko samemu sobie, ale również swoim bliskim.

Uzgodnijmy termin

Mój gabinet znajduje się w centrum miasta. Przyjmuję również online. 

Przyjdź na pierwszą sesję

Troska o siebie to przejaw dojrzałości. Konsultacja to pierwszy krok w procesie zdrowienia. 

Moje kwalifikacje i kompetencje

Uzyskałem dyplom  na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna. Odbyłem szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, byłem również prelegentem konferencji “Nowe tendencje w psychologii i pedagogice” z tematem pracy: Poczucie koherencji u osób uzależnionych po terapii własnej”. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji tytułu Specjalista Psychoterapii Uzależnień
w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie.

Moje przekonania i styl pracy

Wiedza i świadomość

Uważam, że podstawą leczenia jest psychoterapeutyczne oddziaływanie w celu uzyskania świadomości funkcji uzależnienia w życiu człowieka, zdobycia rzetelnej wiedzy o uzależnieniu, o mechanizmach uzależnienia oraz o sposobach radzenia sobie  w sytuacji nawrotu problemu.

Rodzina i najbliżsi

Staram się o włączenie osób najbliższych w proces edukacji i leczenia. Uważam, że uzupełnieniem naszej terapii są spotkania Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów oraz Anonimowych Hazardzistów i zachęcam naszych pacjentów, by włączyli się w ten ruch.

Potrzeba zmiany

Uczę postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji. Staram się o sprowokowanie pacjenta do uznania potrzeby wprowadzenia zmian w trybie życia. Pomagam również wprowadzić w życie skuteczne metody utrzymania się w abstynencji.

Szacunek i zrozumienie

Podchodzę z szacunkiem i zrozumieniem do osób, które cierpią w wyniku uzależnienia oraz do ich bliskich. Dążę do umożliwienia pacjentowi identyfikacji z objawami uzależnienia i przełamania mechanizmów uzależnienia.

Alternatywa dla nałogu

Kładę duży nacisk na wypracowanie alternatywnych do picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych nałogowych zachowań – sposobów spędzania wolnego czasu. Pomagam odnaleźć pasję i radość z życia na trzeźwo.

Profesjonalna pomoc

W pracy towarzyszy mi przekonanie, że każda osoba, czująca, że zaczyna mieć kłopoty życiowe związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, przymusów hazardowych lub innych powtarzalnych zachowań powinna poszukać porady specjalistycznej, aby uzyskać profesjonalną pomoc i rzetelną informację na temat zaawansowania problemu i metod leczenia. 

Cennik moich usług

*Do  każdego PIERWSZEGO spotkania umówionego przez portal ZnanyLekarz zostanie doliczona prowizja w wysokości + 50zł.

Terapia grupowa

Koszt uczestnictwa w grupie terapeutycznej ustalamy w momencie zawiązywania grupy,

w zależności od ilości osób w grupie, miejsca i wymiaru kontraktu terapeutycznego.

Potrzebujesz pomocy, ale jesteś w trudnej sytuacji materialnej? Sprawdź możliwość skorzystania z terapii niskopłatnej.

Jeżeli z przyczyn finansowych nie możesz skorzystać z konsultacji, a czujesz, że potrzebujesz pomocy, zadzwoń do mnie i mi o tym powiedz. W każdym miesiącu dysponuje miejscami na konsultacje niskopłatne. Ilość miejsc jest ograniczona, ale nikogo nie zostawię bez pomocy. Przyjmuje w ten sposób najbardziej potrzebujących pacjentów, będących w trudnej sytuacji materialnej.  Zadzwoń do mnie i zapytaj o możliwość skorzystania z terapii niskopłatnej.

Partnerzy i instytucje, z którymi współpracuję:

kaarmed.pl

 Na terenie miasta Radom prowadzę działalność wolontarystyczną w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionu Hussar, bezpłatne zajęcia: grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych oraz grupowa psychoterapia dla osób uzależnionych odbywają się w wybraną sobotę miesiąca (dopytaj o najbliższy termin).

Kontakt do mnie

Możesz dopytać o nurtujące Cię odpowiedzi lub umówić spotkanie stacjonarne bądź online.

    48 345 80 11

    602 323 313

    Radom

    Prywatny Gabinet Terapeutyczny
    ul. Reja 10 gabinet nr 22 II piętro