Profesjonalna pomoc i wsparcie


Razem znajdziemy rozwiązanie każdego problemu!

Stres jest przyczyną większości chorób współczesnego świata. Rozmowa może Ci pomóc. 

Nazywam się

Konrad Czarnecki

jestem psychologiem, prowadzę kursy, szkolenia oraz rozmowy indywidualne. 

Profesjonalizm

Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia, wychowawca ośrodka leczenia uzależnień, trener zajęć grupowych.

Doświadczenie

Setki godzin przeprowadzonych zajęć grupowych z kompetencji miękkich, zawodowych, rozmów indywidualnych oraz pracy w wolontariacie.

Zrozumienie

Trzy lata psychoterapii pogłębionej w nurcie Gestalt, ponad trzysta godzin własnej pracy pogłębiającej świadomość siebie. 

Realizuje zadania w ramach projektów z Funduszy Europejskich w zakresie szkoleń z zakresu umiejętności społecznych- trening; radzenia sobie ze stresem, kontroli złości, asertywności, autoprezentacji i wyrażania emocji. Doświadczenie w pracy jako wychowawca w Ośrodku Leczenia Uzależnień funkcjonującego w ramach kontraktu z NFZ, w koncepcji behawioralno-poznawczej, pod ciągłą superwizją. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Uzyskał dyplom pierwszego stopnia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna w katedrze nauk społecznych WSH w Radomiu, dyplom drugiego stopnia na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczno- sądowa w katedrze nauk społecznych WSH w Radomiu w trakcie, szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest również uczestnikiem i prelegentem konferencji „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice” organizowanej w Wydziale Nauk Społecznych WSH w Radomiu z tematem pracy: „Poczucie koherencji u osób uzależnionych po terapii własnej”. Obecnie w trakcie szkolenia Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie.

English English Polish Polish